Beijing &Tianjin Cruise Port Round Tour
1 Day Tianjin Home Port to Beijing Transfer & Mutianyu Afternoon Tour

1 Day Tianjin Home Port to Beijing Transfer & Mutianyu Afternoon Tour

Morning: Tianjin Cruise Home Port to Beijing;Afternoon: Mutianyu Great Wall.

More Info →4732016-03-18

 1 Day Tianjin Home Port to Beijing Transfer & Beijing City Afternoon Tour

1 Day Tianjin Home Port to Beijing Transfer & Beijing City Afternoon Tour

Morning: Tianjin Cruise Home Port to Beijing;Afternoon: Tiananmen Square,Forbidden City.

More Info →4692016-03-18

 1 Day Badaling Morning Tour & Beijing to Tianjin Home Port Transfer

1 Day Badaling Morning Tour & Beijing to Tianjin Home Port Transfer

orning: Badaling Great Wall;Afternoon: Tianjin Cruise Home Port to Beijing

More Info →4282016-03-18

 2 Days Tianjin Xingang Port & Beijing Round Tour

2 Days Tianjin Xingang Port & Beijing Round Tour

Day 1: Xingang Port - Beijing;Day 2: Beijing - Xingang Port.

More Info →4552016-03-18

 3 Days Tianjin Home Port & Beijing Round Tour

3 Days Tianjin Home Port & Beijing Round Tour

Day 1: Tianjin Port - Beijing;Day 2: Beijing;Day 3: Beijing - Tianjin Port.

More Info →4662016-03-18

 3 Days Tianjin Home Port & Beijing Xian Round Tour

3 Days Tianjin Home Port & Beijing Xian Round Tour

Day 1: Tianjin Port – Beijing;Day 2: Beijing - Xian - Beijing.Day 3: Beijing - Tianjin Port.

More Info →4532016-03-18

Total 6 Records